Покажете от къде минахте

Запишете вашето пътешествие с пътя по който сте минали, опишете местата кудето сте били, сложете снимки и видео за да могат и други хора да се споделят вашето пътешествие.
А на тези които им хареса да го пресъздадат или да направят ново различно.