Моя геоблог

Всеки регистриран потребител може да въвежда обекти.

За всеки обект може да се добавя

  • име на обекта
  • тип на обекта
  • координати ( могат да бъдат избирани и визуално от картата)
  • текстово описание на обекта
  • адрес на обекта (населено място,квартал,улица,номер,блок,вход)
  • снимки за обекта /трябва да са в JPEG формат/
  • Видео материал /50MB max/

Възможност да избирате кой да вижда вашия обект като зададете един от следните типове /публични, приятели, лични/

Възможност да слагате в бележника потребители които публикуват интересни за вас материали

Възможност да пишете мнения за обектите на други хора.

Възможност да добавяте потребители към вашите приятели.